Hvem – Hvad – Hvor

AKTIVITETSPLAN


Ændringer til aktivitetsplan, brugsprøver og mentalbeskrivelse (datoer, tilmeldingsmodtager, tilmeldingsmodtagers e-mailadresse m.v., bank kontonr, prøveleder) skal henvendelse ske til Helle Kjær Sørensen kan kontaktes på aktivitetsplan@dgk.dk

ANNONCESALG TIL MEDLEMSBLADET GRAVHUNDEN


Kan kontaktes på annoncer@dgk.dkBESTYRELSEN


Ønsker du kontakt til bestyrelsen kan du se en samlet oversigt over medlemmerne her

CHAMPIONAT DIPLOMER


Championat diplomer udleveres for et kalenderår af gangen på klubbens generalforsamlingen til klubbens medlemmer. Er man ikke medlem på generalforsamlings tidspunktet, kan man efter generalforsamlingen få udstedt et diplom mod et gebyr på kr. 205. Ansøgning sendes til: formanden på e- mail: formand@dgk.dk og gebyret overføres til konto 9873 4573159131 eller på MobilPay 13932.

DANSK GRAVHUNDEKLUB KLUBVINDERE


På DGK’s udstillinger afvikles der hvert kalenderår en konkurrence om ” Dansk Gravhundeklub klubvindere”.

Titlen kan registres hos DKK mod indsendelse af kopi af diplom og betaling af gebyr.

Diplomerne uddeles, på først komne generalforsamling. 

Læs mere om bl.a. optælling Klik her

HUNDEWEB


Henvendelse vedrørende hjælp til hundeweb på udstillinger for arbejdsudvalgene kan ske via følgende: Jane Andersen, tlf. 2467 7770 sweet-grammy@nordfiber.dk 

HVALPELISTEN


Er du på udkig efter en ny gravhund så kig på DGKs hvalpeliste, eller har du et kuld hvalpe du vil have på vores hvalpeliste, så kan du læse mere her.


For henvendelse ang. hvalpe kan det ske skriftligt til 
hvalpelisten@dgk.dk eller til Inger Lise Poulsen på tlf. 2336 3016.

HVOR INDBETALES HVAD?


Kontingent, annoncer i Gravhunden: 9873 4573159131
Hvalpelisten: 9873 4573205923
Resultatbog: 9873 4573205923
Resultatbilleder : 9873 4573159131
Alt kan betales via MobilePay med angivelse af emne og medlemsnummer: 13932

KASSEREREN


Kassereren i DGK varetager den daglige økonomi og kontakten til nye medlemmer. Kassereren kan kontaktes på kasserer@dgk.dk


Ønsker du at melde dig ind i Dansk Gravhundeklub kan du udfylde en elektronisk tilmelding – Klik her for at komme til den


KLUBCHAMPIONATER


Ansøgning sendes til: Udstillingsudvalget pr. e- mail til:udstillingsudvalget@dgk.dk. Læs mere om regler: Klik her her. Husk at opgive adresse hvor diplomet skal sendes til. 


For at få registreret klubtitler eller udenlandske titler går man på hundeweb, logger på "min side" og vælger punktet "Championat/Titler/WCC".
Det kræver ikke medlemskab at logge på "min side". 


Fremgangsmåden står beskrevet her: Klik her

MEDLEMSSKAB


Ønsker du at blive medlem af Dansk Gravhundeklub, kan du udfylde en elektronisk tilmelding: Klik her


Et "enkelt medlemskab" koster 430,- årligt
Et "familie medlemskab" koster 540,- årligt
(2 familiemedlemmer på samme adresse)

Ved indmeldelse efter den 1. juli og i resten af kalenderåret betales der:*
"Enkelt medlemskab": 215kr
"Familie medlemskab": 270kr.
*Dette gælder dog ikke tidligere medlemmer inden for de sidste fem år.


OPDRÆTTERVEJVISER/HANHUND TIL AVLSTJENESTE


Hvis du vil tegne en webannonce for din kennel eller for din hanhund til avlstjeneste, bedes du udfylde en af disse elektroniske annonce formularere: Opdrættervejviser eller hanhund til avlstjeneste

RESULTATER – RESULTATBILLEDER


Har du opnået et godt resultat på udstilling eller brugsprøve, kan du gratis få et billede af din hund på hjemmesiden. For championater og udenlandske resultater kan du mod betaling få det i medlemsbladet Gravhunden.


Læs mere her om hvilke resultater som giver ret til at få et billede på hjemmesiden og i bladet. Resultatbillederne lægges på af Lis Helwer.  Kontaktes på resultatbilleder@dgk.dk
REDAKTØR FOR MEDLEMSBLADET GRAVHUNDEN


Gitte Muldkjær Jensen kan kontaktes på redak@dgk.dk

RESULTATBOGHvis du skal på brugsprøve i DGK med din hund, skal du i god tid før prøven bestille en DGK-resultatbog. Bogen bruges til at skrive hundens resultater ind i, og det er kun en DGK-resultatbog, der er gyldig for danskejet hunde.


Bestil resultatbogen hos Inger Lise Poulsen, Toftegade 27, 4000 Roskilde.


Kan også kontaktes på: resultatbog@dgk.dk  - Tlf. 2336 3016


Ved bestilling indsendes:


Kopi af hundens FCI-stambog (print fra databaser eller hjemmesider godtages ikke medmindre det er fra DKK, SKK, NKK eller FKK’s hundeweb)
Ejerbevis skal medsendes hvis ejerens navn ikke fremgår af stamtavlen. (Ejer registreres kun ud fra stamtavlen eller ejerbeviset, og ikke ud fra oplysninger anført på diplomer, sundhedsundersøgelser mv.)
Resultatbogen koster 80kr.


Gebyret betales på konto: 9873 4573205923 eller MobilePay: 13932, med angivelse af emne og medlemsnummer.

RYGUNDERSØGELSE


DKK’s har overtaget administrationen. 

Har du spørgsmål til proceduren, er du velkommen til at skrive til sundhed@dkk.dk  

SEKRETARIATET


Sekretariatet passes af Hanne Levin som hjælper de lokale arbejdsudvalg med papirarbejdet i forbindelse med prøver og udstillinger. Har du et spørgsmål, eller mangler du en blanket, kan du altid kontakte sekretariatet på 70 22 32 42 eller via mail på sekretariatet@dgk.dk

For henvendelse ang. hvalpe kan det ske skriftligt til hvalpelisten@dgk.dk eller til Inger Lise Poulsen på tlf. 4636 1525 eller 2336 3016.

WEBMASTER FOR WEBSIDEN DGK.DK


Mia B. K. Jedig kan kontaktes på webmaster@dgk.dk


Der vil blive arbejdet på hjemmesiden hver 4. dag. I tilfælde af hastesager vil der blive taget hånd om disse hurtigst muligt. Mærk venligst e-mailen herefter.

WUT CHAMPIONATER


Når hunden har de fornødne resultater, indskrives de TYDELIGT på en ansøgningsformular, som kan downloades fra: http://www.weltunionteckel.com/_rec/uploads/formulare/antrag___februar_2017.pdf Titlen kan kun tildeles Gravhunde, der ejes af personer, der er medlem af en klub under WUT. 
I Danmark er dette DGK. 
Kopier af resultaterne + ansøgningsformularen, sendes/ mailes til DGK's formand formand@dgk.dk , som godkender resultaterne og underskriver på side 2. 
Formanden mailer den underskrevne formular til WUT direkte,(ønskes retur pr. post vedlægges frankeret svarkuvert). 
Se endvidere regler her

ÅRETS BRUGSHUND


Diplomerne uddeles, på klubben generalforsamling. Ikke udleverede diplomer kan afhentes efter aftale med bestyrelsen.

Læs mere om bl.a. optælling Klik her
 
Sammentælles af Peter Nielsen kan kontaktes på pn@dgk.dk

ÅRETS GRAVHUND


Vandrebillede og diplom uddeles på generalforsamling.

Læs mere om bl.a. optælling Klik her


Sammentælles af Peter Nielsen kan kontaktes på 
pn@dgk.dk